Suomen Kyykkäliitto
Kilpailukalenteri Yhteystiedot Dokumentit Ennätykset Säännöt Ajankohtaista
Kilpailutuloksia Jäsenseurat Pelaajarekisteri Historia Linkit Kyykkäkuvia
-

Kyykkään liittyvä säännöstö ja ohjeistoKYYKKÄPELIOHJEET

PELIKENTTÄ

Kesäkilpailuissa pelikenttä on mahdollisimman tasainen sorapintainen alue. Yksi kenttä tarvitsee reuna-alueineen tilaa noin 7 x 22 metriä. Kenttä koostuu kahdesta neliöstä ja niiden välisestä alueesta. Oman joukkueen heittoneliö on vastapuolen pelineliö. Neliö on kooltaan 5 x 5 metriä ja neliöiden välinen matka on 10 metriä. Nuorten, 10 v ja alle, pelineliöt ovat 3 x 3 metriä ja neliöiden väli 6 metriä.

KYYKÄT

Kyykät ovat puusta sorvattuja, reunoistaan pyöristettyjä lieriöitä, joiden korkeus on 100 mm ja halkaisija 65-80 mm. Pelin alussa kummankin neliön eturajalle pystytetään rivi kyykkäpareja. Joukkuepelissä 20 paria alkaen 10 cm sivurajasta ja henkilökohtaisessa pelissä 10 paria alkaen 125 cm sivurajasta. Pienellä kentällä 25 cm sivurajasta.

KYYKKÄMAILAT

Mailat ovat puusta sorvattuja pyöreitä ja kädensijallisia. Niiden enimmäispituus on 850 mm ja -paksuus 80 mm. Mailojen painoa ei ole rajoitettu.

HEITTOMATKAT

Pojat ja tytöt 8-vuotiaat suorittavat aloitusheiton ja jatkon pelineliöstä 4 m:n päästä (kuva 1.). Pojat ja tytöt 10-vuotiaat suorittavat aloitusheiton pelineliöstä 6 m:n päästä ja jatkon pelineliöstö 4 m:n päästä. Pojat ja tytöt 12-vuotiaat suorittavat aloitusheiton pelineliöstä 8 m:n päästä (kuva 2.) ja jatkon 6 m:n päästä. Pojat ja tytöt 15-vuotiaat suorittavat aloitusheiton pelineliöstä 10 m:n päästä ja jatkon 8 m:n päästä.

Naiset suorittavat aloitusheiton pelineliöstä 10 m.n päästä ja jatkon 8 m:n päästä (kuva 2.). Naisveteraanit yli 70-vuotiaat suorittavat aloitusheiton ja jatkon 8 m:n päästä.

Miehet suorittavat avausheiton pelineliöstä 15 m.n päästä (kuva 2.) ja jatkon 10 m:n päästä. Miesveteraanit yli 70 vuotiaat suorittavat avausheiton ja jatkon pelineliöstä 10 m:n päästä. Jatko-osalla voi siirtyä vasta sen jälkeen kun avauksessa vähintään yksi kyykkää menee pelineliön ulkopuolelle.

PELIN KULKU

Kyykkää voi pelata nelihenkisin joukkuein, parikilpailuna tai henkilökohtaisena kilpailuna. Joukkue- ja paripelissä kullakin pelaajalla on käytettävissään kaksi mailaa lyöntivuorossaan. Henkilökohtaisessa pelissä mailoja on käytettävissä neljä/lyöntivuoro.

Kukin pelaaja astuu vuorollaan heittoneliöön ja yrittää mailaa heittämällä lyödä kyykät pois pelineliöstä. Uloslyödyistä kyykistä ja käyttämättä jääneistä mailoista saa plus-pisteitä; neliöön tai neliöiden väliin jääneet kyykät antavat miinuspisteitä.

Pelipuolisko päättyy, kunnes jompikumpi joukkue tai pari tyhjentää pelineliönsä kyykistä. Vastustajalla on mahdollisuus lyödä sama mailamäärä/pelipuolisko. Tämän jälkeen vaihdetaan pelipuoliskoja ja pelataan toinen puoli kuten edellä. Joukkueiden keskinäinen paremmuus selviää pelipisteiden erotuksella. Pelin voitosta saa voittaja kaksi pistettä, tasapelistä tulee molemmille yksi piste ja häviöstä nolla pistettä.

Henkilökohtaisessa pelissä on käytettävissä 20 mailaa/ pelipuolisko. Pelaaja lyö neljä mailaa, jonka jälkeen pelivuoro siirtyy vastapelaajalle ja neljän mailan jälkeen taas takaisin. Pelaajan tulos on käyttämättä jääneiden mailojen määrä (1 piste/maila). Kun kenttä tyhjenee kyykistä, vaihdetaan pelipuoliskoja ja pelataan toinen puoli kuten edellä. Pelaajan lopputulos on molempien puoliskojen yhteenlaskettu tulos.


Takaisin

SKITTLES - RULES OF THE GAME

PLAYING FIELD

Outdoor skittles is played on a gravel surface which should be as even as possible. The playing field, including fringes, measures about 7 x 22 m. The field is composed of two playing squares and an area dividing the field into two. The home team's throwing square is the playing square of the opponent. The playing square measures 5 x 5 m and the area between the squares is 10 m. Playing squares for children under 10 years measure 3 x 3 m and the area between the squares is 6 m.

SKITTLES

The skittles are wooden cylinders rounded at the corners, with a height of 100 mm and a diameter of 65-80 mm. At the beginning of the game, pairs of skittles are placed on the front line of the playing square. In team games, 20 pairs of skittles are placed at intervals, with 10-cm margins. In individual games, 10 pairs of skittles are similarly placed, with 125- cm margins. On a small playing field, the distance from the side line is 25 cm.

BATS

The bats are made of wood, rounded and equipped with handles. The maximum length of the bat is 850 mm and its maximum thickness is 80 mm. There are no limitations for its weight.

THROWING DISTANCES

Boys and girls under 8 years make their opening and continuing throws in the playing square from a 4-m distance (field 3 x 3 m, intermediate area 6 m). Boys and girls under 10 years make their opening throw from 6 m and continue throwing from 4 m. Boys and girls under 12 years make their opening throw from 8 m (field 5 x 5 m, intermediate area 10 m) and continue throwing from 6 m. Boys and girls under 15 years make their opening throw from 10 m and continue throwing from 8 m.

Women make their opening throw in the playing square from a 10-m distance and continue throwing from 8 m. Veteran women over 70 years make their opening and continuing throws from 8 m.

Men make their opening throw in the playing square from a 15-m distance and continue throwing from 10 m. Veteran men over 70 years make their opening and continuing throws from 10 m. In team and pair games, 70-year-olds may open the play from the sides only when the other team members have not been able to knock any skittles out of the playing square.

PROGRESS OF THE GAME

Skittles can be played with four-man teams, in pairs or as an individual game. In team and pair games, the players have two bats at their disposal. In individual games, four bats can be used per turn.

Each player in his turn steps up to the throwing square and by throwing the bat tries to knock the skittles out of the playing square. Skittles thrown out or unused bats yield points; skittles remaining in the playing square or between the playing squares yield minus points.

Skittles remaining in the playing square (crones) yield two minus points; skittles remaining on the lines (priests) yield one minus point, and unused bats yield one point.

The first half ends when either team or pair clears its playing square from skittles. The opponent may throw the same number of bats per half. After this, sides are changed, and the second half is played like the first one. The team with the highest total score is the winner. The winner is awarded two points for the victory. When the play ends in a tie, both teams receive one point. A defeat gives 0 points.

In individual games, 20 bats per half may be used. The first player throws four bats, whereafter the turn goes to the opponent, and after four bats, back again. The result of the player equals the number of unused bats (1 point per bat). When there are no skittles on the field, sides are changed and the second half is played like the first one. The final score of the player is the total result of both halves.

Further information:

Finnish Skittles Association
Jukka Tanninen
Matinkulma 5 D 33
FIN-02230 Espoo

jtanninen[at]elisanet.fi


Back to the top
Starting page

REGELN DES KEGELSPORTS

SPIELFELD

Das Kegelspiel im Freien wird auf einem möglichst ebenen, beschotterten Spielfeld gespielt. Die Ausmasse des Spielfelds einschliesslich der Randgebiete sind etwa 7 x 22 m. Das Spielfeld besteht aus zwei Quadraten und einem Zwischengebiet. Das Wurfquadrat der eigenen Mannschaft ist das Spielquadrat des Gegners. Die Grösse des Quadrats ist 5 x 5 m und der Abstand zwischen den Quadraten ist 10 m. Die Spielquadrate für Jugendliche unter 10 Jahren sind 3 x 3 m und der Abstand zwischen den Quadraten ist 6 m.

KEGELN

Die gerundeten Kegeln sind aus Holz, 100 mm hoch und haben einen Durchmesser von 65-80 mm. Am Anfang des Spiels wird eine Reihe von Kegelpaaren an die vordere Linie beider Quadraten aufgestellt. Im Mannschaftsspiel werden 20 Paare beginnend 10 cm von der Seitenlinie, und im Einzelspiel 10 Paare beginnend 125 cm von der Seitenlinie, aufgestellt. Auf einem kleinen Spielfeld ist der Abstand 25 cm von der Seitenlinie.

KEGELSCHLÄGER

Die gerundeten Schläger sind aus Holz und mit Handgriff versehen. Die maximale Länge der Schläger ist 850 mm und der maximale Durchmesser 80 mm. Das Schlägergewicht ist nicht begrenzt.

WURFABSTÄNDE

Jungen und Mädchen unter 8 Jahren machen den Eröffnungswurf und weitere Würfe im Spielquadrat aus einer Entfernung vom 4 m (Spielfeld 3 x 3 m, Zwischengebiet 6 m). Jungen und Mädchen unter 10 Jahren machen den Eröffnungswurf vom 6 m und weitere Würfe vom 4 m. Jungen und Mädchen unter 12 Jahren machen den Eröffnungswurf vom 8 m (Spielfeld 5 x 5 m, Zwischengebiet 10 m) und weitere Würfe vom 6 m. Jungen und Mädchen unter 15 Jahren machen den Eröffnungswurf vom 10 m und weitere Würfe vom 8 m.

Damen machen den Eröffnungswurf im Spielquadrat aus einer Entfernung vom 10 m und weitere Würfe vom 8 m. Veteraninnen über 70 Jahren machen den Eröffnungswurf und weitere Würfe vom 8 m.

Herren machen den Eröffnungswurf im Spielquadrat aus einer Entfernung vom 15 m und weitere Würfe vom 10 m. Veteranen über 70 Jahren machen den Eröffnungswurf und weitere Würfe vom 10 m. Im Mannschafts- und Paarspiel können 70-Jährige das Spiel von den Seiten erst dann eröffnen, wenn die anderen Mitglieder der Mannschaft nicht das Spiel eröffnen könnten.

LAUF DES SPIELS

Das Kegelspiel kann zwischen Mannschaften von vier Mitgliedern, als Paar- und als Einzelspiel gespielt werden. Im Mannschafts- und Paarspiel haben alle Spieler zwei Schläger zu ihrer Verfügung. Im Einzelspiel werden vier Schläger pro Spielrunde verwendet.

Wenn der Spieler an der Reihe ist, betritt er den Spielquadrat und versucht mit dem Schläger die Kegeln aus dem Spielquadrat zu werfen. Für ausgeworfene Kegeln und unbenutzte Schläger bekommen die Spieler Pluspunkte; im Quadrat oder im Zwischengebiet gebliebene Kegeln geben Minuspunkte.

Im Spielquadrat gebliebene Kegeln (Weiber) geben zwei Minuspunkte; and den Linien gebliebene Kegeln (Priester) geben einen Minuspunkt, und für unbenutzte Schläger bekommen die Spieler einen Pluspunkt.

Die Spielrunde beendet wenn eine der Mannschaften oder eins der Paare alle Kegeln aus dem Spielquadrat geworfen hat. Der Gegner darf die selbe Anzahl von Schlägern pro Spielrunde werfen. Danach werden Spielrunden getauscht und die andere Runde wird wie die erste gespielt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten ist der Sieger. Der Sieger bekommt zwei Punkte für den Sieg, für unentschiedenes Spiel bekommen beide Mannschaften/Paare einen Punkt und keine Punkte werden für einen Verlust verteilt.

Im Einzelspiel werden 20 Schläger pro Spielrunde verwendet. Der erste Spieler wirft vier Schläger; danach ist der Gegner an der Reihe und wieder nach vier Schlägern ist der erste Spieler dran. Das Ergebnis des Spielers ist das gleiche wie die Anzahl von unbenutzten Schlägern (1 Punkt pro Schläger). Wenn das Spielfeld leer von Kegeln ist, werden Spielrunden getauscht und die folgende Runde wird als die erste gespielt. Das Endergebnis des Spielers ist das zusammengerechnete Ergebnis der beiden Runden.

Für weitere Informationen:

Jukka Tanninen
Matinkulma 5 D 33
FIN-02230 Espoo

jtanninen[at]elisanet.fi


Zurück
Titelseite

Suomen Kyykkäliiton sääntökirja

    Kyykkäurheilun sääntökirja 2015


Takaisin

PELIPÖYTÄKIRJAPOHJIA


Takaisin

Etusivulle
Muokattu: 26.04.2015 13:57:37
© Suomen Kyykkäliitto ry 2003 - 2017
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!